ΚΑΤΑΡΤΙ: Κέντρο Δια Βίου Μάθησης / ΠΛΟΕΣ

 

 

Κ.Ημ.Α. (ΙΙ)

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Το «ΚΔΒΜ Κατάρτι» είναι το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης της Πλόες – Ε.ΨΥ.ΜΕ. Τα ΚΔΒΜ (πρωην ΚΕΚ) είναι εκπαιδευτικές δομές πιστοποιημένες από τον ΕΟΠΕΠ, τον Οργανισμό Υπουργείου Παιδείας (πρώην ΕΚεΠις).

Τα ΚΒΔΜ παρέχουν συνεχιζόμενη κατάρτιση σε ενήλικες χρησιμοποιώντας τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων, σε πιστοποιημένους από τον ΕΟΠΕΠ χώρους, με πιστοποιημένα συστήματα, εργαλεία και εκπαιδευτές. H ΕΨΥΜΕ διαθέτει την εν λόγω πιστοποίηση από το 2013 ενώ από το 2003 είναι πιστοποιημένη στην επαγγελματική κατάρτιση για άτομα με αναπηρία.

Πρόγραμμα εκπαίδευσης Cygnet

Το Πρόγραμμα εκπαίδευσης Cygnet αποτελεί ένα δομημένο πρόγραμμα με απώτερο στόχο την εκπαίδευση ομάδων γονέων και φροντιστών στην κατανόηση του Αυτιστικού Φάσματος. Ταυτόχρονα λειτουργεί ως τόπος συνάντησης γονέων προκειμένου να ανταλλάξουν απόψεις, εμπειρίες και να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των παιδιών τους όσο και τη δική τους.

Το Πρόγραμμα Cygnet έχει αναπτυχθεί λαμβάνοντας υπόψη τι έχει γίνει στα υπάρχοντα προγράμματα υποστήριξης γονέων, εξετάζοντας ερευνητικά ευρήματα, ένα πιλοτικό γονεϊκό πρόγραμμα και σε συνεργασία με γονείς/φροντιστές και επαγγελματίες. Το Cygnet έχει αναπτυχθεί, οργανωθεί, χρηματοδοτηθεί και υλοποιηθεί με την υποστήριξη πλήθους υπηρεσιών.

Η Πλόες Ε.ΨΥ.ΜΕ. (Εταιρεία Ψυχοκοινωνικών Μελετών) έχει τα αποκλειστικά δικαιώματα του Cygnet Programme για την Ελλάδα.

Από το ΚΒΔΜ Κατάρτι παρέχονται:

Διαβάστε αναλυτικές πληροφορίες για το Πρόγραμμα Cygnet στην επίσημη ιστοσελίδα του www.cygnet.gr

Pin It on Pinterest

Μοιραστείτε το!

Μοιραστείτε το με τους φίλους σας!