Κ.Ημ.Α : 8η Πρόσκληση για αιτήσεις φοίτησης μέσω ΕΣΠΑ – Πρόγραμμα MIS 5002654

Κ.Ημ.Α :
8η Πρόσκληση για αιτήσεις φοίτησης μέσω ΕΣΠΑ – Πρόγραμμα MIS 5002654

Η Ε.ΨΥ.ΜΕ. προσκαλεί άτομα με αυτισμό προσχολικής ηλικίας να υποβάλλουν αίτηση συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα MIS 5002654 από την Δευτέρα 27/06/2022 έως την Παρασκευή 01/01/2022 και ώρες 09:00 – 15:00.

ΚΔΗΦ ΣΧΕΔΙΑ: 6η Πρόσκληση για αιτήσεις φοίτησης μέσω ΕΣΠΑ Πρόγραμμα MIS 5002544

ΚΔΗΦ ΣΧΕΔΙΑ: 6η Πρόσκληση για αιτήσεις φοίτησης μέσω ΕΣΠΑ Πρόγραμμα MIS 5002544

Η Ε.ΨΥ.ΜΕ. προσκαλεί άτομα με νοητική υστέρηση να υποβάλλουν αίτηση συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» από την Δευτέρα 20/6/2022 έως την Παρασκευή 24/6/2022 και ώρες 09:00 – 16:00.

Pin It on Pinterest